Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cystadleuaeth Ysgrifennu Creadigol Tanio'r Fflam

Postiwyd gan National Editor o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 06/01/2010 am 11:03
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Ysgrifennu Creadigol, Pobl, Chwaraeon a Hamdden

English version

Wyt ti'n unigolyn anabl ifanc yn byw yng Nghymru sy’n gallu trin geiriau?

Cyflwyna un gerdd neu un stori fer o hyd at 500 gair gan ddefnyddio “beth sy’n tanio’r fflam i ti?” i’ch ysbrydoli. Ystyried y canlynol rhagoriaeth, cyfeillgarwch, parch, bod yn benderfynol, ysbrydoliaeth, cydraddoldeb.

Derbynnir eitemau gan ddau grŵp oedran:  13-16 oed a 17-25 oed

Byddwn yn gweithio gydag enillwyr pob categori i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu. Caiff gwaith yr enillwyr ei gynnwys mewn antholeg yn 2012.     

I gystadlu:

Anfona dy gerdd neu stori fer at

Cystadleuaeth Tanio’r Fflam

Celfyddydau Anabledd Cymru

Sbectrwm

Tyllgoed

Caerdydd

CF5 3EF

Ffn: 02920 551 040

Ffacs: 02920 551 036

Neu anfona dy eitemau at: post@dacymru.com

Gall gystadlu hefyd ar fformat sain neu CD-rom neu unrhyw fformat arall a fyddai’n well gen ti

Dyddiad cau: 29ain Ionawr 2010

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50