Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Hollol Lawsome

Postiwyd gan thechicgeek o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 01/03/2012 am 09:45
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Cerddoriaeth, Yn Gymraeg

  • lawson
  • lawson2
  • lawson3

English version

Fel ffan fawr o Lawson, nes i ddim oedi i ddweud ia pan gefais y cyfle i gyfweld y band pedwar darn a gweld nhw'n perfformio yng Nghaerdydd yn cefnogi The Wanted.

Roeddwn yn gwybod fod y digwyddiad hwn yn un nad all methu, ac ar l y perfformiad, doeddwn i ddim yn anghywir.

Cyrhaeddais Arena Motorpoint am bedwar  ac yn barod roedd haid o ffans yn disgwyl tu allan ger y drysau cefn, yn gobeithio cael gweld y band.

Mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod i'n bod yn ffan hefyd yn gyfrinachol wrth i mi gerdded tuag at ystafell newid Lawson. Yn eistedd yno yn disgwyl am y bechgyn, daethant yn rhuthro i mewn gyda bagiau siopa Top Man yn eu breichiau ar l taith fach o amgylch dinas Caerdydd.

"Rydym ni wrth ein boddau yn dod i Gaerdydd, yn enwedig pan ddaethom ni gyda The Wanted tro diwethaf. Cawsom groeso cynnes iawn gan y ffans."

Mae Lawson, sydd wedi'u selio yn Llundain ond yn wreiddiol o Lerpwl, Brighton, Nottingham a Sheffield, yn cynnwys Andy Brown (llais a gitr acwstig), Adam Pitts (drymiau / taro), Joel Peat (gitr flaen / llais cefndir) a Ryan Fletcher (bas / llais cefndir).

Cyfarfodd y criw ar-lein drwy MySpace a YouTube ac o fewn ychydig funudau dros seidr gellyg, ganwyd Lawson. Maen nhw newydd recordio eu halbwm cyntaf drosodd yn America gyda chynhyrchydd cerddoriaeth fawr.

"Roedd o'n wych. Roedd yn stiwdio ac yn brofiad anhygoel, roedd pobl fel Justin Bieber a Van Halen yn cerdded pasio un dydd," esboniodd Joel.

"Mae gennym ni 'Bieber fever' go iawn, caru fo," ychwanegodd Adam.

Siaradodd y criw am beth ysbrydolodd eu halbwm a'r sengl sydd i ddod sydd heb ei ddewis eto.

"Profiadau bywyd go iawn, tor calon rhan fwyaf, ydy prif thema'r albwm. Mae'n ymwneud chariad," meddai Andy. "Ond gobeithio byd pawb yn gallu cysylltu iddo pan fyddi di'n gwrando ar y caneuon ac yn dweud 'ia, roeddwn  i'n teimlo fel yna'. Mae pob un ohonom efo'n ffefrynnau, rydym angen eistedd i lawr a phenderfynu rhwng tri. Mae'n debyg bydd yna lawer o ddadlau."

Mae'r flwyddyn 2012 yn mynd i fod yn un prysur i fechgyn Lawson. Gyda rhyddhad sengl i ddod yn y misoedd nesaf, yna'r albwm allan yn yr haf, mae ganddynt lawer o gynlluniau am y dyfodol.

Mae yna gigs anhygoel i ddod dros yr haf," meddai Andy. "Ychydig o ddyddiadau stadiwm yn cefnogi Westlife yn Croke Park, yn chwarae i 85,000.

"Byddwn yn gwylio'r sioe wedyn, bydd yna ddagrau yn bendant yn ystod Flying Without Wings."

Ymlaen i'r gig. Roeddwn i'n sefyll yn y dorf, yn ymuno yn y sgrechian oedd yn atseinio yn ddiddiwedd o gwmpas yr arena. Yn sydyn aeth y goleuadau i lawr ac ar y sgriniau oedd yn hongian ger y llwyfan a chychwynnodd montage du a gwyn tra roedd cn Lawson yn chwarae yn y cefndir.

Edrychais i fyny i weld fideos y band mewn amryw gig, y bechgyn yn cyfarfod ffans cyffrous ac yn treulio amser efo ffrindiau o The Wanted. Wrth i'r amserydd yn y gornel gyfri pob eiliad i lawr, dwi'n awyddus i weld y bechgyn fel nifer arall yn yr arena 5, 4, 3, 2, 1!

Unwaith roedd yr amserydd wedi cyfri lawr i ddim, daeth logo'r band i fyny ar y sgrin gan achosi i'r arena fyrstio i mewn i fwy o sgrechian uchel. Roedd amlinell y pedwar bachgen i'w weld yn erbyn y llenni coch a dyma sain drymffon Adam yn llenwi'r lle wrth iddo gyfri'r bechgyn i mewn.

Cychwynnodd cyflwyniad Gotta Make It Happen a sgleiniodd y sbotolau a dyna le'r oedd Lawson gyda'u gitarau a’u drymiau. Nid oes amheuaeth fod Lawson yn gerddorion anhygoel ond yna dechreuodd Andy ganu a daeth y gn gyfan at ei gilydd yn berffaith.

Gyda'r fath dalent, doedd y bechgyn yma ddim angen unrhyw beth i gyd-fynd a'u perfformiad, dim ond nhw eu hunain a'u hofferynnau. Mae Lawson yn annhebyg i'r 'band bechgyn pop awto-tiwn, gor-baratoi' arferol. Iawn, maen nhw yn edrych fel 'band bechgyn' ond maen nhw'n chwarae offerynnau eu hunain ac yn ysgrifennu caneuon eu hunain, maen nhw'n wahanol.

Parhaodd y set gyda chn newydd o'r enw Taking Over Me oedd yn llwyddiant mawr efo'r dorf. Pwy fydda ddim yn ei hoffi? Tyrd r?an Bechgyn golygus yn canu serend i ti wrth chwarae gitr, gallai'r un eneth faddau. Roedd yr 'ooohs' oedd yn cael eu canu yn bendant yn toddi fy nghalon i.

Nesaf roedd eu fersiwn nhe o A Team gan Ed Sheeran gyda'r dorf i gyd yn canu efo nhw ac yn chwifio eu dwylo, roedd yn ffantastig. Roedd y set yn dod i ben ac roedd dau gn ar l. Canwyd She Was Mine a disgynnais mewn cariad gydag ef yn syth. Y tempo calonnog a'r llais anhygoel yn gweithio ar y cyd,  bendant yn un i ychwanegu i'm ffefrynnau.

Yn olaf gorffennwyd gyda fy ffefryn i Standing In The Dark, roeddwn i wrth fy modd yn canu gyda nhw a ddim yn poeni pwy oedd yn gwylio. Roedd y perfformiad cyfan yn un pleserus iawn ac roedd yn deimlad mor braf gwrando ar gerddoriaeth fyw iawn.

Mae'n ymddangos yn y genhedlaeth newydd yma o gerddoriaeth wedi'i gynhyrchu yn ddigidol fod bandiau sydd yn chwarae'n fyw, fel Lawson, yn diflannu yn araf.

Cofia gadw mewn cysylltiad efo'r bechgyn hyfryd yma ar Twitter (@LawsonOfficial). Os nad fedri di ddisgwyl tan yr haf, yna mae lawr lwythiad am ddim ar facebook.com/lawsonofficial) ac edrycha ar eu sianel YouTube am gerddoriaeth bellach.

Tudalennau Celfyddydau Perfformio

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50