Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

BAWSO

BAWSO

Established in 1995, BAWSO is an all Wales, voluntary organisation, providing specialist service to Black and Minority Ethnic women and children, made homeless through a threat of domestic violence or fleeing domestic violence in Wales. It is affiliated to Welsh Women's Aid and works closely and in partnership with other women's aid organisations. Since opening its doors, BAWSO has supported hundreds of women and children to rebuild their lives away from fear and violence.

For further information on BAWSO visit theSproutdirect, Click here

--------------------------------------------------
Wedi sefydlu yn 1995, mae BAWSO yn sefydliad gwirfoddol Cymru gyfan, yn darparu gwasanaeth arbenigol i ferched a phlant du a lleiafrif ethnig, sydd wedi cael eu gwneud yn ddigartref trwy fygythiad o drais yn y cartref neu'n dianc trais yn y cartref yng Nghymru. Mae'n gysylltiedig gyda Chymorth i Ferched Cymru ac yn gweithio'n agos ac mewn partneriaeth gyda sefydliadau cymorth merched eraill. Ers agor ei ddrysau mae BAWSO wedi cefnogi cannoedd o ferched a phlant i ailadeiladu eu bywydau yn bell o ofn a thrais.

Am wybodaeth bellach am BAWSO ymwela â theSproutdirect. Clicia yma.

Cyfeiriad cyswllt

Cyfeiriad cyswllt:
9 Cathedral Road
Cardiff / Caerdydd
CF11 9HA
Rhif ffôn:
029 2064 4633
Cyfeiriad e-bost:
[javascript protected email address]
Gwefan:
www.bawso.org.uk

Oriau agor

Is this information correct? If not, please get in touch.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50