Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Youth Hostel Association / Cymdeithas Hosteli Ieuenctid

Youth Hostel Association / Cymdeithas Hosteli Ieuenctid

We offer residential packages to groups including outdoor activities and curriculum based subjects. We also provide overnight accommodation.

For further information on the Youth Hostel Association England and Wales visit theSproutdirect, Click here

--------------------------------------------------------
Rydym yn cynnig pecynnau preswyl i grwpiau gan gynnwys gweithgareddau awyr agored a phynciau wedi selio ar y cwricwlwm. Rydym hefyd yn darparu llety dros nos.


Am wybodaeth bellach am y Gymdeithas Hostel Ieuenctid Lloegr a Chymru ymwela â theSproutdirect. Clicia yma.

Cyfeiriad cyswllt

Cyfeiriad cyswllt:
YHA Wales Office
1 Cathedral Road
Cardiff
CF11 9HA
Rhif ffôn:
029 2039 6766
Cyfeiriad e-bost:
[javascript protected email address]
Gwefan:
www.yha.org.uk

Oriau agor

Is this information correct? If not, please get in touch.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50